Studeren in Japan: mogelijkheden en beurzen

Een jaar lang studeren in het land van de studie verhoogt de waarde van de opleiding. Samenwerkingsakkoorden zijn de laatste jaren uitgewerkt tussen de KU Leuven en degelijke Japanse en Koreaanse universiteiten zodat ieder jaar ongeveer twintig studenten in Japan en Korea met een beurs terecht kunnen. Studenten stellen hun kandidatuur in de loop van het derde bachelorjaar en werken hun bachelorpaper af in Japan. Je moet eerst je kandidatuur indienen voor de beurs van het Japanse ministerie voor onderwijs (Monbusho) voor je in aanmerking kan komen voor andere beurzen om in Japan te studeren.

Naast studiemogelijkheden in Japan kan je ook je derde jaar aan een andere Europese universiteit doorbrengen via het Erasmusprogramma.

Inhoudstafel

UNIVERSITEITEN

De KU Leuven heeft samenwerkingsakkoorden met een groot aantal universiteiten. Met welk statuut studenten bij deze universiteit terecht kunnen hangt af van instelling tot instelling.

Als uitzendstudent (meer info over dit statuut)

Naam universiteit aantal  type beurs
Fukuoka Women’s University (enkel vrouwen!) 4 of 5 Fukuoka Pref.
Kansai University 5 K.U.Leuven
Kobe University ongeveer 2 tuition waiver
Kyushu University (JTW) 2 JASSO
Meiji University 1 tuition waiver
Osaka University (Japanese Studies Program) 1 Monbusho
Osaka University (Maple) 1 JASSO
Rikkyo University 2 JASSO
Seijo University 1 JASSO
Shinshu University 2 tuition waiver
Ewha Womans University (Zuid-Korea) 4 [ASEM-DUO]

 

Als uitwisselingsstudent (credits verworven in Japan worden erkend binnen je Leuvens diploma)

Naam universiteit aantal type beurs Opmerkingen
Fukuoka Women’s University (enkel vrouwen!) 4 of 5 Fukuoka Pref. Enkel voor 1 semester, 4-5 studenten in totaal voor uitzend- én uitwisselingsstatuut
Ewha Womans University (Zuid-Korea) 4 [ASEM-DUO] Enkel voor 1 semester (uitzendstudenten kunnen voor een heel jaar gaan), 4 studenten in totaal voor uitzend- én uitwisselingsstatuut

 

Als regulier student (je verkrijgt een Japans diploma in Japan, en/of bidiplomering met Leuven. Alleen op MA-niveau)

Naam universiteit aantal type beurs
Kyushu University (BiP) 2 geen
Kobe University (Graduate School of Economics) geen
Kobe University (Graduate School of Intercultural Studies) geen

 

Voor onderstaande instellingen is momenteel geen up to date informatie beschikbaar over beurzen. Doe navraag bij het International Mobility and Cooperation Office (IMCO) van de faculteit Letteren of bij prof. Dimitri Vanoverbeke voor mogelijkheden.

Studenten kunnen eventueel ook studeren bij andere instellingen waarmee de KU Leuven geen akkoord gesloten heeft, indien ze een beurs verkrijgen die dat toelaat. De Monbusho beurs is een voorbeeld van een dergelijke beurs. Doe eveneens navraag.

 

HULP

Voor de specifieke (en jaarlijks variabele) informatie, zoals de deadlines voor specifieke beurzen, kan je terecht bij het International Mobility and Cooperation Office (IMCO) van de faculteit Letteren of bij prof. Dimitri Vanoverbeke. IMCO begeleidt de studenten bij het vastleggen van uitwisselingen. In de loop van het eerste semester worden informatiesessies georganiseerd over de bestemmingen en de procedures, waarbij de docenten van de opleiding samen met IMCO uitleg verschaffen over alle aspecten van het verblijf in het buitenland. Alle informatie wordt na de sessie op de website van Japanologie beschikbaar gemaakt.

Wat te regelen voor Japan? is een verzameling praktische tips samengebracht door een studente die dit jaar (2014) naar Japan vertrekt. Met dank aan Sheena.

 

BEURZEN

De beste studenten komen in aanmerking voor een alle kosten dekkende beurs. Verder zijn de bedragen en voorwaarden verschillend naargelang de overeenkomst maar kunnen van jaar tot jaar variëren. Hier vind je algemene informatie over alle beschikbare beurzen en praktische tips voor het indienen van een beursaanvraag.

OPGELET: De informatie over specifieke beurzen is momenteel niet up to date. We brengen dit zo snel mogelijk in orde. Verifieer intussen belangrijke informatie zoals deadlines en voorwaarden zeker bij het International Mobility and Cooperation Office (IMCO) van de faculteit Letteren of bij prof. Dimitri Vanoverbeke.


Monbusho beurs

Er zijn twee soorten beurzen die door de Monbukagakusho (Japans Ministerie van Onderwijs en Wetenschap) worden toegekend. Een eerste soort (undergraduate) waar studenten in de loop van de studie kandidaat voor kunnen zijn en een andere soort (graduate) voor studenten die reeds afgestudeerd zijn of het jaar van de aanvraag afstuderen. Deze beurzen zijn zeer prestigieus en omvatten een volledige financiele tegemoetkoming. De aanvragen voor deze beurzen dient men in op de Japanse ambassade.

Voor de 'undergraduate' beurs wordt rond maart-april een selectieproef (eerst schriftelijk, vervolgens mondeling) gehouden waarna de kandaat zeer snel (enkele dagen later) bericht krijgt over het resultaat. Het dossier van de weerhouden kandidaten wordt in Tokio in een tweede en finale ronde beoordeeld en de kandidaten krijgen gewoonlijk in de loop van de maand juni finale bevestiging.

Voor de 'graduate' beurs wordt in juli een selectieproef gehouden (schriftelijk en mondeling). De selectie gebeurt door een commissie bestaande uit ambtenaren van Vlaamse Gemeenschap (departement Onderwijs), ambtenaren van de Japanse ambassade en professoren. In Japan werkt men met fiscale jaren, ook voor het toekennen van beurzen. Dit wil zeggen dat een beurs om van april 2009 of oktober 2009 in Japan te studeren, reeds in de zomer 2008 werd toegekend. Men kan zich dus tijdens de volgende selectieronde (zomer 2008) kandidaat stellen om in april 2009 of oktober 2009 in Japan te studeren.

Je kan ook andere beurzen aanvragen die door het Japanse Ministerie van Onderwijs worden aangeboden. Bezoek ook eens de officiële site voor meer informatie en voor een lijst van de deelnemende Japanse universiteiten. Je dient de 'application forms' zelf te halen van het internet en je bent zelf verantwoordelijk om binnen de deadline alle formulieren ingevuld af te leveren aan de bevoegde dienst in de Japanse ambassade te Brussel. 

Meer informatie: http://www.be.emb-japan.go.jp/english/study/japanesestudies.html

Voor te leggen documenten:

 • Application form, aan te vragen bij de Japanse ambassade (Kunstlaan 58, 1000 Brussel, tel 02/5112307)

Inhoud van de beurs:

 • vrijstelling van inschrijvingsgeld
 • maandelijkse beurs
 • verplaatsingskosten (economy)
 • onderzoekstoelage

Uiterste aanvraagdatum:

 • dit verschilt ieder jaar maar is waarschijnlijk februari 2008 voor de "undergraduate" beurs en mei of juni 2008 voor de "graduate" beurs.

Terug naar overzicht beurzen


Heiwa Nakajima beurs

Studenten die geslecteerd worden door international office van de faculteit letteren om een jaar door te brengen aan een Japanse partneruniversiteit komen automatisch in aanmerking voor financiële steun door de Heiwa Nakajima Foundation. Deze organisatie kent een beurs toe aan een van onze studenten. Vanzelfsprekend wordt de student met de beste studieresultaten die bovendien geen andere beurs krijgt, voorgedragen.

Voorwaarden: Aanvaard zijn voor een studieverblijf van een academiejaar aan een Japanse universiteit

Inhoud beurs: 120.000 Yen per maand, reiskosten

Terug naar overzicht beurzen


Honda Belgium Foundation

Men kan ook beperkte financiële steun vragen bij de Honda Belgium Foundation. Deze beurs heeft als bedoeling om personen te steunen die studie of research wensen te doen in Japan over een of ander aspect van de Japanse cultuur en maatschappij.

Voorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit hebben, in België woonachtig zijn gedurende langere periode (minstens 5 jaar) of in België onderwijs genieten of genoten hebben (gedurende 4 jaar).
 • Minstens hoger middelbaar onderwijs genoten hebben.

Voor te leggen documenten:

 • Brief aan de President of het secretariaat van de Honda Belgium Foundation, vergezeld van:
  • curriculum vitae met vermelding van behaalde diploma's en eventuele huidige studie
  • kopie van het laatst behaalde diploma
  • eventuele lijst van publicaties
  • gedetailleerde uiteenzetting van het doel waarvoor de geldelijke steun zal gebruikt worden, met andere woorden een gemotiveerde brief over de studie die men in Japan wenst te ondernemen.
 • Het onderwerp van de studie moet geheel of minstens in grote mate betrekking hebben op Japan.
 • In bepaalde gevallen kan een interview met de kandidaten gevraagd worden.
 • In geval van studieverblijf in Japan gelden de volgende regels:
  • Men moet een brief (letter of acceptance) voorleggen waaruit blijkt dat een educatieve instelling in Japan bereid is de kandidaat op te nemen of een brief waaruit blijkt dat een professor of meester verklaart bereid te zijn de leiding te nemen over de studie van de kandidaat.
  • Ten gepaste tijde een fotokopie van het vliegtuigticket kunnen voorleggen.
  • Er wordt voorkeur gegeven aan kandidaten die nog nooit in Japan geweest zijn.

Contactadres:

Honda Belgium Foundation v.z.w.
Ter attentie van Mw. Suzanne De Bruyne
Wijngaardveld 1
9300 Aalst
Tel: 053/72.51.11
Fax:053/72.51.00

Terug naar overzicht beurzen


Japan Exchange and Teaching Program (JET)

Om de internationalizering (kokusaika) van de Japanse maatschappij op alle niveaus te bevorderen, heeft de Japanse overheid het JET programma opgericht. Jongeren worden uitgenodigd om een jaar in Japan door te brengen en om er actief internationale contacten te bevorderen. Meestal worden zij in niet centraal gelegen steden en dorpen (shichoson) geplaatst. Daar verleent de jongere hulp aan de plaatselijke administratie om internationale contacten te onderhouden/op te starten; geeft hij/zij taallessen; initieert hij/zij projecten in de stad om internationale contacten te verbeteren. Afhankelijk van de vraag wordt een examen uitgeschreven. In eerste instantie was het programma vooral bedoeld voor jongeren uit Engelstalige en Franstalige landen, maar naderhand is het uitgebreid tot anderstalige landen. Voormalig ambassadeur van België in Japan, P. Nothomb, heeft de Japanse steden die een jumelage met een Belgische stad hebben, zo ver gekregen, dat ze Belgische jongeren opnemen in de administratie van hun internationale contacten. Het betekent wel dat je goed Engels en/of Frans moet kennen, want men rekent op je kennis van internationale talen.

Voorwaarden:

 • jonger dan 35 jaar
 • licentiaatsdiploma
 • goede kennis van het Engels en/of Frans
 • belangstelling voor Japan
 • minder dan 3 jaar in Japan doorgebracht
 • kennis van het Japans is een pluspunt

Voor te leggen documenten:

 • Aanvraagformulieren bij de Japanse ambassade te verkrijgen. Let er wel op dat JET enkel op aanvraag van de stad gebeurd en dus niet elk jaar wordt gehouden. Regelmatig de webpagina van de Japanse ambassade in het oog houden is aangeraden.

Uiterste aanvraagdatum:

 • Nader te bepalen.

De bepalingen en afspraken beschreven in de bovenstaande tekst zijn interne richtlijnen. Bijkomende vereisten en wijzigingen in de inhoud van de beurs kunnen in de loop van het academiejaar optreden. Wij pogen de studenten hiervan op de hoogte te houden maar wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor bijkomende vereisten en/of wijzigingen.

Terug naar overzicht beurzen


Kansai University beurs

De K.U.Leuven heeft reeds lange tijd een samenwerkingsakkoord met Kansai Daigaku. Ieder jaar kunnen een vijftal studenten van Leuven aan de universiteit van Kansai studeren. Studenten die dit academiejaar (2007-2008) in BAC 3 studeren worden extra aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. Ook voor deze beurs is het verplicht om zich eerst kandidaat te stellen voor de beurs van de Monbusho.  Informatie over de aanvraagprocedure kan op de site van Internationale Relaties van de K.U.Leuven gevonden worden.

Voor te leggen documenten:

 • CV (Engels)
 • Behaalde resultaten (Nederlands)
 • Studieplan (Engels)

Inhoud van de beurs:

 • vrijstelling van het inschrijvingsgeld
 • gegarandeerde huisvesting
 • een maandelijkse beurs
 • verplaatsingskosten (economy)

Uiterste aanvraagdatum:

Terug naar overzicht beurzen


Kyushu University beurs (JTW en ATW)

Ieder jaar kunnen enkele studenten aan het Japan in Today's World (JTW) programma deelnemen. Studenten kunnen in het Engels over aspecten van de Japanse maatschappij zoals recht, economie, milieu studeren. Intensieve en goed uitgewerkte taalopleidingen zijn ook een deel van het programma. 

Voorwaarden:

 • derde bachelor Japanologie
 • goede kennis van het Engels

Voor te leggen documenten:

 • Volledig ingevulde application form, vergezeld van:
  • opstel (800-1000 woorden) over "Why JTW is for me"
  • official academic transcript
  • twee aanbevelingsbrieven
 • Wegens besparingen kan het zijn dat er voor dit academiejaren geen beurzen beschikbaar zijn. De kandidaat dient er rekening mee te houden dat zelf externe financiering moet gezocht worden. De inhoud van de beurs die men eventueel via de Association of International Education, Japan kan verkrijgen.
  • 80.000 yen per maand
  • 120.000 yen bij aankomst in Japan

Contactadres:

Kyushu University International Student Center
Hakozaki 6-10-1, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581, Japan
tel: 81-926422143
fax: 81-92642-2144
e-mail: jtw94@isc.kyushu-u.ac.jp
website: http://www.kyushu-u.ac.jp

Terug naar overzicht beurzen


Osaka University of Foreign Studies beurs

De Osaka University for Foreign Studies is dit jaar opgegaan in Osaka University. Welke invloed dit heeft op het zenden van onze studenten is nog niet helemaal duidelijk. De volgende maanden wordt hier verder over bericht.

Terug naar overzicht beurzen


Rikkyo University

De K.U.Leuven heeft sinds oktober 2000 een samenwerkingsakkoord met Rikkyo Daigaku. Ieder jaar kunnen twee studenten van Leuven aan de universiteit van Rikkyo studeren. Studenten die dit academiejaar (2007-2008) in derde bachelor studeren komen eerst in aanmerking. Ook voor deze beurs is het verplicht om zich eerst kandidaat te stellen voor de Monbusho beurs.

Voor te leggen documenten:

 • Application Form van Rikkyo Daigaku
 • CV (Engels)
 • Behaalde diploma's, uitslagen en gevolgde vakken (Engels)
 • Studieplan (Engels)

Inhoud van de beurs:

 • vrijstelling van het inschrijvingsgeld
 • gegarandeerde huisvesting (tussen 25.000 en 30.000 yen/maand
 • persoonlijke begeleiding door Japanse studenten en administratief personeel
 • maandelijkese beurs van 80.000 yen
 • individuele lessen Japans

Uiterste aanvraagdatum:

Terug naar overzicht beurzen


Seijo University beurs

De K.U.Leuven heeft sinds oktober 2000 een samenwerkingsakkoord met Seijo Daigaku. Ieder jaar kan een student van Leuven aan de universiteit van Seijo studeren. Studenten die dit academiejaar (2007-2008) in derde bachelor studeren komen in aanmerking. Ook voor deze beurs is het verplicht om zich eerst kandidaat te stellen voor de beurs van de Monbusho. 

Voor te leggen documenten:

 • Application Form
 • CV (Engels)
 • Behaalde diploma's, uitslagen en gevolgde vakken (Engels)
 • Studieplan (Engels)

Inhoud van de beurs:

 • vrijstelling van het inschrijvingsgeld
 • gegarandeerde huisvesting (tussen 25.000 en 30.000 yen/maand
 • persoonlijke begeleiding door Japanse studenten en administratief personeel
 • maandelijkese beurs van 80.000 yen
 • individuele lessen Japans

Uiterste aanvraagdatum:

Terug naar overzicht beurzen


Shinshu University beurs

De K.U.Leuven heeft een samenwerkingsakkoord met Shinshu Daigaku. Ieder jaar kunnen een aantal studenten (minimaal twee en maximaal vijf) van Leuven aan de universiteit van Shinshu studeren. Studenten die dit academiejaar (2007-2008) in derde bachelor studeren komen in aanmerking. Ook voor deze beurs is het verplicht om zich eerst kandidaat te stellen voor de beurs van de Monbusho.

Voor te leggen documenten:

 • Application Form
 • CV (Engels)
 • Behaalde diploma's, uitslagen en gevolgde vakken (Engels)
 • Studieplan (Engels)

Inhoud van de beurs:

 • vrijstelling van het inschrijvingsgeld
 • gegarandeerde huisvesting (tussen 25.000 en 30.000 yen/maand
 • persoonlijke begeleiding door Japanse studenten en administratief personeel
 • individuele lessen Japans

Uiterste aanvraagdatum:

 • Contacteer het International Mobility and Cooperation office

Terug naar overzicht beurzen